Webquesten klas 3
computercriminaliteit
Alle leerlingendocumenten

De bovenstaande vaardigheden komen natuurlijk bij het vak informatica veelvuldig aan bod. Doordat je werkt met een online-boek en alle opgaven moet uitwerken met behulp van de computer zul je bovenstaande vaardigheden automatisch meer oefenen dan leerlingen die het vak niet hebben gekozen. Informatica is een vak dat dieper in gaat op het fenomeen informatie en informatieverwerking. Je zult naast praktische opdrachten ook theorie krijgen. Het vak houdt zich dus niet alleen bezig met de bovenstaande ICT-toepassingen. Het is het beste duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zullen komen. Deze lijst is zeker niet volledig, maar het geeft je wel enig idee van wat je te wachten staat.
  -   computercriminaliteit  -    -   door: Arnes Alickovic en Mark de Smit   -